Kokiu būdu ir kur mokesčių mokėtojas gali pateikti prašymus dėl sumokėtų akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos)?

Atnaujinimo data: 2014-10-14
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.5] Prašymas (FR0781) dėl mokesčio permokos grąžinimo...
Registracijos numeris   KD-7781   Data   2012.11.07

 

Prašymai dėl akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos) VMI gali būti pateikiami tokiais būdais:

1. pristatomi tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI);

2. atsiunčiami paštu;

3. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI  (įskaitant elektroninį paštą (adresu vmi@vmi.lt)).

Elektroniniu paštu pateiktų prašymų originalai iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos (per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos) privalo būti atsiųsti (pristatyti) AVMI (arba VMI prie FM).

Jeigu asmuo pageidauja grąžintinas akcizų sumas įskaityti einamiesiems mokesčiams muitinėje padengti, tai kartu su Prašymu jis turi pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 DĖL AKCIZŲ GRĄŽINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 7 d.įsakymas Nr. VA-186 DĖL MOKESČIO IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)