« Grįžti

Ar reikia patikslinti įregistravimo (į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą) metu pateiktus pasikeitusius duomenis?

Atnaujinimo data: 2014-06-30
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.7] Prašymas (FR0388) įregistruoti į PVM mokėtojų...
[1.8.3.1.3] Įregistravimo tvarka (74 str., 76 str.)
Registracijos numeris   KD-4658   Data   2011.12.04

 

Jeigu pasikeičia asmens kontroliuojami ar jį kontroliuojantys asmenys ar jų duomenys, PVM mokėtojas privalo pateikti Prašymo FR0388 formą ir nurodyti pasikeitusius kontroliuojančius ir / ar kontroliuojamus asmenis ar pasikeitusius šių asmenų duomenis.

Jeigu pasikeičia registriniai ir  /ar papildomi mokesčio mokėtojo įregistravimo PVM mokėtoju metu pateikti duomenys, mokesčių administratorius apie tai informuoja mokesčių mokėtoją per Mano VMI arba (jeigu asmuo nėra Mano VMI vartotojas) – klasikiniu paštu.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 76 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ" 43 p.