Kada ir kokiu būdu Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji asmenys taip pat investiciniai forndai turi pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais ir nuo kada, pateikus prašymą, asmuo tampa PVM mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2014-06-30
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.7] Prašymas (FR0388) įregistruoti į PVM mokėtojų...
[1.8.3.1.3] Įregistravimo tvarka (74 str., 76 str.)
Registracijos numeris   KD-4652   Data   2012.12.28

 

Nuo 2014-06-30 Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys, fiziniai asmenys ir investiciniai fondai prašymo FR0388 formą įregistruoti juos PVM mokėtojais turėtų pateikti:

Privalomas registravimas Savanoriškas registravimas

Nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su prašymu jie pateikia ir prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Sprendimas dėl įregistravimo priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo.

Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų ir/ar informacijos gavimo dienos.

Ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti į registrą.

Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su prašymu jie pateikia ir prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Sprendimas dėl įregistravimo priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo.

Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų ir/ar informacijos gavimo dienos.

Kai po reorganizavimo steigiami nauji asmenys, privalantys ar pageidaujantys savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais, prašymus jie turi pateikti prieš 3 darbo dienas iki dienos, nuo kurios pageidauja įsiregistruoti PVM mokėtojais.

Nuo 2014-09-01 naujai steigiami Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys (toliau – Lietuvos JA) registravimosi Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Prašyme įregistruoti naują įmonę JAR reikia pažymėti, jog norima užsiregistruoti ir PVM mokėtoju. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre dienos), įvertinęs turimą informaciją, priima Sprendimą (forma FR0618) įregistruoti PVM mokėtoju ar neregistruoti PVM mokėtoju. Sprendime įrašoma: data, nuo kurios Lietuvos JA yra įregistruotas PVM mokėtoju, ir jam suteiktas PVM mokėtojo kodas. Sprendime nurodoma, kad šie asmenys per kalendorinį mėnesį privalo pateikti FR0388 formos Prašymą.

Prašymas pateikiamas:

1. elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI

arba

2. tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

Asmuo, pateikęs pilnai ir tinkamai užpildytą prašymo formą (FR0388) ir kitus dokumentus, PVM mokėtoju tampa nuo datos, kuri yra nurodyta Sprendime FR0618 formoje.

Informacija apie priimtą Sprendimą (FR0618 forma), Pranešimą (FR0619 forma) ir Įregistravimo pažymą, taip pat visa kita informacija apie registravimą PVM mokėtoju ir/ar išregistravimą iš PVM mokėtojų ir/ar registrinių duomenų keitimą yra pateikiama per Mano VMI arba gali būti įteikti asmeniui, jam atvykus į AVMI (jeigu to pageidaujama).

Asmenims, kurie nėra Mano VMI vartotojai, minėti dokumentai yra siunčiami paštu.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 76 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", IV skyrius