« Grįžti

Kokius papildomus dokumentus turi pateikti Lietuvos ir užsienio asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti PVM mokėtojais?

Atnaujinimo data: 2014-06-30
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.7] Prašymas (FR0388) įregistruoti į PVM mokėtojų...
[1.8.3.1.3] Įregistravimo tvarka (74 str., 76 str.)
Registracijos numeris   KD-4618   Data   2011.12.04

 

Asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą jokių papildomų dokumentų pateikti neturi, išskyrus atvejus, kai:

Prašymą (FR0388 forma) pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo. Šiuo atveju pateikiamas užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

Prašymą (FR0388 forma) pateikia užsienio asmens paskirtas fiskalinis agentas. Šiuo atveju pateikiamas užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro ir dokumentai, nurodyti Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarkoje ir reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221.

Nuo 2013-01-01 reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas ne tik užsienio asmenims, kurie yra įsikūrę kitose ES valstybėse narėse bet ir teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis. Šie asmenys Lietuvoje PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai, t. y. jie patys ar jų įgalioti asmenys, o ne jų paskirtas fiskalinis agentas turi VMI pateikti Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju.

Prašymą (FR0388 forma) pateikia Lietuvos Respublikos asmens įgaliotas asmuo. Šiuo atveju pateikiamas Lietuvos Respublikos asmens įgaliojimas.

Pastaba. Jeigu minėti asmenys neįsiregistravę mokesčių mokėtojais, tai jie kartu su prašymu pateikia ir prašymą įregistruoti juos mokesčių mokėtojais.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 76 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ", 15-20 p.