Ar užsienio juridinio asmens filialas gali būti laikomas LR rezidentu ir, ar galima jam išduoti Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą FR0254 (DAS-4)?

Atnaujinimo data: 2015-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.9] Pažymos (prašymai) taikant DAIS nustatytas mokesčių...
Registracijos numeris   KD-8023   Data   2015-12-31

 

Pagal VMI prie FMm viršininko  2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklės), 32 punktą DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio valstybėje, su kuria Lietuva taiko Sutartį, pageidauja, kad jam būtų taikomos Sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, ir Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus prašo patvirtinti, kad jis yra Lietuvos rezidentas Sutarties tikslams.

Užsienio juridinio asmens filialas negali būti laikomas Lietuvos Respublikos rezidentu ir jam negali būti išduota Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma FR0254, kadangi, vadovaujantis Taisyklėmis, ši pažyma gali būti išduodama tik Lietuvos Respublikos rezidentui. Lietuvos rezidentu laikomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo.

Užsienio juridinio asmens filialas (kaip užsienio valstybės juridinio asmens nesavarankiškas struktūrinis padalinys) yra užsienio valstybės rezidentas, kuriam rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą gali išduoti tos užsienio valstybės mokesčių administratorius.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 159 DĖL SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) IR FR0254 (DAS-4) FORMŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO