Ar gali būti likviduotas juridinis asmuo, turintis mokestinę nepriemoką?

Atnaujinimo data: 2013-10-07
Ši informacija skelbiama:
[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros
Registracijos numeris   KD-2874   Data   2010.10.07

 

Juridinis asmuo, turintis mokestinę nepriemoką, negali būti likviduotas (išregistruotas iš juridinių asmenų registro).
VMI, atlikusi veiksmus, nurodytus  2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257, 25-30 punktuose ir nustačiusi, kad likviduojamas asmuo neskolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, bei gavusi VSDFV ir Muitinės informaciją apie likviduojamo asmens atsiskaitymą su VSDF biudžetu ir Muitine, VMI per 3 darbo dienas po tokios informacijos surinkimo turi elektroniniu būdu pateikti JAR tvarkytojui tinkamai užpildytą JAR-PBA formą, kurioje pažymėtas laukelis „atsiskaityta".

Likviduojamo juridinio asmens mokestinė nepriemoka padengiama iš jo turimų piniginių lėšų, taip pat lėšų, gautų realizavus jo turtą, atsižvelgiant į įstatymų nustatytą reikalavimų tenkinimo eilę.

Tais atvejais, kai likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens (pvz., IĮ, ŪB) turto nepakanka mokestinei nepriemokai padengti, likusi dalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti išieškoma iš to juridinio asmens dalyvių, kurie atsako pagal juridinio asmens prievoles, turto.

Jeigu paaiškėja, kad likviduojamas juridinis asmuo negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams ir biudžetui, likvidatorius privalo stabdyti visus mokėjimus ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 90 str.
LRS  VMI prie FM viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus ir VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257 DĖL SIŪLYMO INICIJUOTI JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMĄ IR PRANEŠIMO APIE JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS TEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 25-30 p.