Bankrutuojančio, likviduojamo, reorganizuojamo arba restruktūrizuojamo juridinio asmens mokesčio deklaracijos pateikimas

Atnaujinimo data: 2012-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros
[1.12.6] Mokesčių deklaracijos pateikimas/tikslinimas (73-80 str.)
Registracijos numeris   KD-5713   Data   2012-12-12

Jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip, mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto, ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti atitinkamo mokesčio deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos, deklaraciją, taip pat privalu pateikti deklaraciją už iki minėtų procedūrų pradžios pasibaigusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), jeigu šios deklaracijos pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs.

Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti bankroto / restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas.

Likviduojamas ar reorganizuojamas juridinis asmuo mokesčių deklaracijas privalo pateikti iki veiklos vykdymo pabaigos.

Kai mokesčius išskaičiuojantis asmuo veiklą baigia vykdyti nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), mokesčių administratoriui jis turi pateikti deklaraciją (FR0573) už laikotarpį nuo to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos ir praėjusio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaraciją, jeigu asmuo veiklą baigia vykdyti iki praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos pateikimo termino dienos (t. y. iki vasario 15 dienos).

Išregistruotas iš PVM mokėtojų apmokestinamasis asmuo privalo per 20 dienų po išregistravimo pateikti išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens paskutinio laikotarpio PVM deklaraciją (PVMĮ 88 str.).

Jeigu PVM mokėtojas likviduojamas, pateikti specialią išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens PVM deklaraciją privaloma iki likvidavimo dienos.

Pažymėtina, kad juridinio asmens, kuris tiekė prekes į kitas ES valstybes nares, likvidatorius privalo AVMI pateikti prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitą. Tais atvejais, kai PVM mokėtojas ataskaitinį kalendorinį mėnesį išregistruojamas iš PVM mokėtojų, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama per 20 dienų po išregistravimo, kai yra likviduojamas, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama iki likvidavimo.

Paskutinio mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija kartu su finansine atskaitomybe (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiama per 30 dienų nuo veiklos pabaigos. (PMĮ 51 str. 2 d.). Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną (PMĮ 53 str. 1 d.).

Teisės aktai
LRS  MAĮ 78 str.
LRS  PVMĮ 88 str.
LRS  PMĮ 51 str. 2 d. ir 53 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-26 įsakymas Nr.VA-145 DĖL METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO