« Grįžti

Kuriais atvejais VMI gali inicijuoti juridinio asmens likvidavimą?

Atnaujinimo data: 2015-02-25
Ši informacija skelbiama:
[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros
Registracijos numeris   KD-6640   Data   2010.10.07

 

Siūlymas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą rengiamas ir JAR tvarkytojui teikiamas, kai juridiniam asmeniui JAR nėra įregistruotas teisinis statusas ir kai institucijos nustato tokį(-ius) pagrindą(-us):

1. nėra duomenų apie juridinio asmens per 5 metus vykdytą veiklą,

2. juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais JAR,

3. nesuformuoti juridinio asmens valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu 6 mėnesius.

Siūlymas neturi būti rengiamas ir teikiamas JAR tvarkytojui, jeigu:

1. juridinis asmuo yra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – VSDF biudžetas), kai juridinio asmens mokestinė nepriemoka arba skola VSDF biudžetui susidarė per einamuosius ir 5 praėjusius metus.

2. yra atliekamas juridinio asmens mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas arba tai yra planuojama atlikti,

3. yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl juridinio asmens nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų ekonomikos ir verslo tvarkai, finansų sistemai, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje arba ikiteisminis tyrimas bus nutrauktas,

4. juridinis asmuo vykdo veiklą arba yra kitų duomenų, patvirtinančių, kad siūlymą rengti netikslinga.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus ir VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257 DĖL SIŪLYMO INICIJUOTI JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMĄ IR PRANEŠIMO APIE JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS TEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, II dalis