« Grįžti

Likviduojamo juridinio asmens elektroninio deklaravimo sutarties nutraukimas, kasos aparatų išregistravimas

Atnaujinimo data: 2017-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros
Registracijos numeris   KD-2882

 

1. Elektroninio deklaravimo sutarties nutraukimas

Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartis, pasirašyta tarp mokesčių mokėtojo ir AVMI, yra sudaroma neterminuotam laikui. Tačiau kiekviena iš sutartį pasirašiusių šalių turi teisę nutraukti sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.

Likviduojamas juridinis asmuo, nutraukęs veiklą ir pateikęs visas privalomas pateikti mokesčių deklaracijas, AVMI turi pateikti laisvos formos pranešimą apie sutarties nutraukimą.

2. Kasos aparatų išregistravimas

Teisės aktuose nenumatyta kasos aparatų naudojimo apribojimų, jeigu likviduojamas juridinis asmuo už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir/ar mokėjimo kortelėmis ir kai neišduodamas kitoks (nei kasos aparato kvitas) apskaitos dokumentas.

Likviduojamas juridinis asmuo savo kasos aparatą turi išregistruoti toje AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis buvo įrengtas. Išregistravimo įrašą kasos aparato techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių rodmenis, turi įrašyti kasos aparatų priežiūros įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingai saugoti kasos aparatą priėmusį aparato savininką (juridinį asmenį arba likviduojamo juridinio asmens steigėją) arba tą kasos aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę. Kasos aparatų išregistravimą AVMI ir utilizavimą atlieka tik sertifikuotų įmonių darbuotojai, turintys asmeninius sertifikatus.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr.1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"