Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2012 metais

Atnaujinimo data: 2012-10-29
Ši informacija skelbiama:
[1.10.1] Pelno mokesčio įstatymas
Registracijos numeris   KD-7844   Data   2012.10.27

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 46¹, 51, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6852) ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6844).

Apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių metų pelno mokestį, taikomi šie Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) pakeitimai:

PMĮ 5 str. 2 dalies pakeitimu, nuo 500 tūkst. litų iki 1 mln. litų padidinta pajamų riba, kurios neviršijus vienetui taikomas 5 proc. pelno mokesčio tarifas, jei vienetas atitiks ir kitas šioje dalyje nustatytas sąlygas.

PMĮ 58 str. 16 dalies 2 punkto pakeitimu, laisvųjų ekonominių zonų įmonėms, kuriose kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. eurų sumą, nustatyta pelno mokesčio lengvata taikoma ir tuo atveju, kai ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio zonos įmonės pajamų sudarys pajamos iš orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros, su orlaivių techniniu aptarnavimu ir remontu susijusios veiklos (elektroninės ir optinės įrangos remonto, techninio tikrinimo ir analizės), kompiuterių programavimo veiklos, kompiuterių konsultacinės veiklos, kompiuterinės įrangos tvarkybos, kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veiklos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veiklos.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. pagal PMĮ 27 str. 3 dalies nuostatas iš pajamų leidžiamus atskaityti draudimo techninius atidėjinius, nustato finansų ministras pagal Lietuvos banko patvirtintą draudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodiką Šis pakeitimais susijęs su kitų teisės aktų pakeitimais (draudimo priežiūros funkcijų perdavimu Lietuvos bankui).

Teisės aktai
LRS  2011-11-22 PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 5, 12, 46-1, 51, 57 IR 58 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XI-1716
LRS  2011-11-17 PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XI-1698