« Grįžti

Ar kasos aparato kvitams yra privalomas apskaitos dokumento pavadinimas bei asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos?

Atnaujinimo data: 2012-08-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5136   Data   2012.08.27

Nuo 2003 m. sausio 1 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai:  apskaitos dokumento pavadinimas; asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos, kasos aparato kvitui neprivalomi.

 

Teisės aktai
LRS  BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 13 str.