« Grįžti

Ar mokesčių mokėtojas privalo teikti finansinę atskaitomybę vietos mokesčių administratoriui?

Atnaujinimo data: 2017-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-6144

Mokesčių mokėtojai, vadovaudamiesi PMĮ 51 str. 1 ir 2 d. nuostatomis, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos (nuostatos taikomos nuo 2017-01-01), o jeigu veiklą baigia, per 30 dienų nuo veiklos pabaigos privalo mokesčių administratoriui pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas.

Nuo 2016 m. spalio 1 d. metinės pelno mokesčio deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu, vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83.

PMĮ nenumato, kad mokesčių administratoriui reikėtų teikti finansinę atskaitomybę kartu su metine pelno mokesčio deklaracija.                                                                              

Teisės aktai
LRS  PMĮ 51 str. 1, 2 d.
LRS  MAĮ 54 str.
LRS  MAĮ 77 str.