« Grįžti

Kada išlaidas pagal sąskaitas faktūras galima pripažinti sąnaudomis?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5145

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti PVMĮ 80 str. privalomi rekvizitai. Be šių rekvizitų PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), taip pat pirkėjo (kliento) pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – to asmens vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris).

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitą faktūrą, jeigu joje be Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 dalyje nustatytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų yra nurodyti papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai pagal 2002 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 780.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitos faktūros pripažįstamos juridinę galią turinčiais dokumentais be asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti, parašo (-ų). Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pardavėjo išrašytą ir pirkėjui elektroniniu paštu Word, PDF ar kitu formatu perduotą sąskaitą faktūrą, jeigu tokioje pirkėjo sąskaitoje faktūroje yra nurodyti anksčiau minėti sąskaitai faktūrai privalomi rekvizitai. Prie PVM sąskaitų faktūrų pridėti: PVM sąskaitos faktūros gali būti ir elektroninės

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 4 d.
LRS  BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780, „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"