« Grįžti

Kam turi būti teikiama Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio finansinė atskaitomybė?

Atnaujinimo data: 2015-05-06
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-6384

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 51 straipsnio pakeitimo įstatymu (2015-04-23 įstatymas Nr. XII-1654) buvo atsisakyta prievolės teikti finansinių ataskaitų rinkinius mokesčių administratoriui. Todėl už 2015 mokestinius metus ir vėlesnius mokestinius metus tiek pelno siekiantys vienetai, tiek pelno nesiekiantys vienetai mokesčių administratoriui neteikia finansinių atskaitų rinkinio.

Atkreipiame dėmesį, kad už 2007 metais prasidėjusį ir iki 2015 metų laikotarpio mokesčių administratoriui metinė finansinė atskaitomybė neteikiama, jeigu ji privalėjo būti teikiama ir mokesčių administratoriui, ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Juridinių asmenų registro tvarkytojui turėjo būti teikiami tik metinės finansinės atskaitomybės dokumentai. Todėl paskutinio mokestinio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentai buvo teikiami mokesčių administratoriui.

Pelno nesiekiantys vienetai, teikiantys metines pelno mokesčių deklaracijas, iki 2015 mokestinių metų mokesčių administratoriui privalėjo teikti metinę pelno mokesčio deklaraciją kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu.

Pastaba. Mokesčių administratorius turi teisę mokesčių mokėtojui nurodyti pateikti finansinę atskaitomybę (kai ji privalo būti sudaroma), kai jos reikia atitinkamoms mokesčių administravimo funkcijoms atlikti.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2008-07-28 įsakymas Nr. VA-39 „DĖL ATLEIDIMO NUO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TEIKIMO"
LRS  LRV 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"