« Grįžti

Kas ir kokius reikalavimus nustato keleivinio transporto bilietams?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5165

Tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus.

Reikalavimai keleivinio kelių transporto bilietams yra nustatyti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223.

Nuo 2012-05-01 išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, atitinkančius Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse, patvirtintose Susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymu Nr. 3-80, nustatytus reikalavimus, kuriuos už suteiktas taksi paslaugas išduoda vežėjai.      

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 4 d.
LRS  LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr.3-80 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"