« Grįžti

Kokį mokesčių mokėtojų kodą turi nurodyti užsienio vieneto filialas, veikiantis Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, dokumentuose (PVM sąskaitoje faktūroje, sąskaitoje faktūroje ar draudimo polise)?

Atnaujinimo data: 2011-02-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-7386   Data   2011.02.01

Privalomi PVM sąskaitai faktūrai rekvizitai yra nustatyti PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje. Be kitų šiame straipsnyje nustatytų PVM sąskaitai faktūrai rekvizitų yra nurodomas PVM mokėtojo kodas.

Atsižvelgiant į tai, kad PVM mokėtoju Lietuvoje yra registruojamas užsienio apmokestinamasis asmuo, o ne jo filialas, tai išrašant PVM sąskaitas faktūras tiek užsienio apmokestinamojo asmens filialui, kuris PVM tikslais Lietuvoje veikia užsienio apmokestinamojo asmens vardu, tiek pačiam užsienio apmokestinamajam asmeniui, nurodomas užsienio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.991 straipsnyje nurodyti privalomi draudimo liudijimui (polisui) rekvizitai. Be nurodytų CK rekvizitų, draudimo įmonės, kurios nėra PVM mokėtojos, suteikusios asmenims draudimo paslaugas, draudimo polise turi įrašyti visus privalomus ir papildomus apskaitos dokumentų rekvizitus, kurie yra nurodyti Buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr.99-3515) 13 straipsnyje.
Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, draudimo polise gali būti įrašomas filialo mokesčių mokėtojo kodas (devynių ženklų), o papildomai užsienio juridinio asmens mokėtojo kodas (dešimties ženklų) tiek draudiko pajamoms pripažinti, tiek deklaruojant gyventojo sumokėtas įmokas.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, todėl dokumentuose sąnaudoms pripažinti turėtų būti naudojamas užsienio juridinio asmens kodas (dešimties ženklų).

Teisės aktai
LRS  PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO įstatymas
LRS  PELNO MOKESČIO įstatymas
LRS  BUHALTERINĖS APSKAITOS įstatymas
LRS  CIVILINIS KODEKSAS, šeštoji knyga