« Grįžti

Kokie reikalavimai PVM sąskaitai faktūrai ar sąskaitai faktūrai, pagal kurią sąnaudomis pripažįstamos ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso TŪB nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams ir naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidos?

Atnaujinimo data: 2012-05-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5148   Data   2012.05.27

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso TŪB nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams ir naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis finansų ministro nustatyta tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 39, pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras tuo atveju, jeigu be kitų PVM sąskaitų faktūrų ar sąskaitų faktūrų rekvizitų, yra nurodytas to asmens vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780, „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39, „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"