« Grįžti

Kokiu dokumentu pripažįstamos bankų teikiamų paslaugų sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2016-01-26
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-8357   Data   2016-01-26

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. VA - 57 ,,Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo" bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę išrašyti vieną bendrą per kalendorinius metus suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą.

Pagal Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 780, nuostatas, kai teikiamos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nurodytos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, tai sąnaudos gali būti pripažįstamos pagal PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodyti privalomieji rekvizitai, nustatyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnyje, išskyrus šio įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8, 9 ir 11-13 punktuose nurodytus rekvizitus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bankų teikiamų PVM neapmokestinamų paslaugų sąnaudų pagrindimui užtenka turėti banko išrašus, jeigu juose be aukščiau minėtų rekvizitų yra nurodyti paslaugų teikėjo bei pirkėjo kodai.

 

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780„ Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo"