« Grįžti

Kuriais atvejais išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparato kvitą?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5134

Nuo 2015-01-01

Išlaidas sąnaudomis pripažįstant pagal kasos aparatų kvitus, prekių ir paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės (įskaitant PVM) riba yra 290 eurų. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) įsigijimo išlaidoms vertės apribojimas netaikomas.

Kai atsiskaitymui už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, o atsiskaitymas gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, išlaidos sąnaudomis pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras.

Nuo 2015-06-01

Išlaidas sąnaudomis pripažįstant pagal kasos aparatų kvitus, prekių ir paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės (įskaitant PVM) riba yra 100 eurų.

Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus tik tuo atveju, jeigu kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir jame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją.

Kai atsiskaitymui už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, o atsiskaitymas gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, išlaidos sąnaudomis pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras.

Tais atvejais, kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, atsiskaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite (kai prekių (paslaugų) kaina iki 2014-12-31 yra 500 litų ir daugiau, o nuo 2015-01-01 yra 150 eurų ir daugiau, nes degalų įsigijimo išlaidos pagal kasos aparato kvitą, atitinkamai, iki 500 litų bei iki 150 eurų sumos yra laikoma PVM sąskaita faktūra), degalų įsigijimo išlaidos sąnaudomis pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras.

Minėti reikalavimai dėl kasos aparato kvite nurodomų rekvizitų bei prekių (paslaugų) vertės apribojimas, t. y. 150 eurų, pripažįstant degalų pirkimo išlaidas pagal užsienyje išduotus kasos aparato kvitus, vadovaujantis PMĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, netaikomas.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 4 d.
LRS  LRV 2002-09-13 nutarimas Nr. 1283, „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780, „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"