« Grįžti

Kuriais bendraisiais apskaitos principais turi vadovautis vienetai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir sudarydami finansinę atskaitomybę?

Atnaujinimo data: 2012-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5169

Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus (įmonės, tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, neutralumo, turinio svarbos) buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 57 str. 1 d.
LRS  ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS (galioja iki 2008-08-31)
LRS  LR ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO 2008-06-26 ĮSTATYMAS Nr. X-1633