« Grįžti

Pagal kurį dokumentą pripažįstamos vieneto sąnaudos, jeigu vienetas perka prekių (paslaugų) iš gyventojo, besiverčiančio individualia veikla, advokato, notaro, antstolio?

Atnaujinimo data: 2012-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5152   Data   2014-05-01

Nuo 2014-05-01 


 

Vienetas prekes, paslaugas perka iš:

NE PVM MOKĖTOJO

(Nuo 2014-05-01)

PVM MOKĖTOJO

gyventojo, besiverčiančio individualia veikla

Pagal sąskaitą faktūrą.

Jeigu paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu, tai suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra, o pinigų gavimo momentu – pinigų priėmimo kvitas.

Išlaidos taip pat gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal gyventojo išduotą kasos aparato kvitą, jeigu gyventojas savo veikloje naudoja kasos aparatą.

Pagal PVM sąskaitą faktūrą,

gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą

Pagal prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus.

Jeigu paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu, tai suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra nurodant, kad atsiskaityta bus vėliau, o pinigų gavimo momentu – prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas.

Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas turi visus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus privalomus rekvizitus, todėl šis kvitas yra ir pinigų sumokėjimą ir sąnaudas patvirtinantis juridinę galią turintis dokumentas.

Jei prekių (paslaugų) pirkimo– pardavimo kvitas bus išrašytas ne įmonės vardu, prekių įsigijimo išlaidos nebus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Nuo 2012-01-01 negali išrašyti PVM sąskaitų faktūrų

gyventojo, vykdančio individualią veiklą ir veikiančio partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens

Pagal gyventojų išrašytą sąskaitą faktūrą, kuriuose turi būti nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardai, pavardės, asmens kodai arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardas, pavardė su žodžiais ,,ir partneriai" bei šio gyventojo asmens kodas.

Jeigu paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu, tai suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra, o pinigų gavimo momentu – pinigų priėmimo kvitas.

Pagal kiekvieno gyventojo atskirai išrašytas PVM sąskaitas faktūras

iš notaro, advokato ar antstolio

Jeigu paslaugos suteikiamos notaro, antstolio – pagal sąskaitą faktūrą;

jeigu paslaugos suteikiamos advokato – pagal sąskaitą už teisines paslaugas.

Jeigu paslaugas suteikia advokatai veikiantys partnerystės pagrindais, neįsteigus juridinio asmens – pagal advokatų išrašytą sąskaitą už teisines paslaugas, kurioje nurodoma:

1) visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardų pirmos raidės) ir pavardės arba tik pavardės, asmens kodai, taip pat, kad jie yra advokatai, arba

2) vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai", bei šio advokato (atstovo) asmens kodas.

Pagal notaro, advokato ar antstolio išrašytą PVM sąskaitą faktūrą;

Jeigu paslaugas suteikia partnerystės pagrindais veikiantys advokatai, neįsteigus juridinio asmens – pagal advokatų išrašytą bendrą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje turi būti nurodyti:

1) visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardo pirma raidė), pavardės arba tik pavardės, taip pat, kad jie yra advokatai ir jų PVM mokėtojų kodai, arba

2) bent vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai".


 

 

 
Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 4 d.
LRS  LR finansų ministro 2003-02-17 įsakymas Nr. 1K-040, „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2004-06-02 įsakymas Nr. 1K-207, „DĖL BENDROS PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS ĮFORMINIMO ATVEJŲ, REIKALAVIMŲ ŠIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REKVIZITAMS IR PIRKIMO PVM SĄSKAITOSE FAKTŪROSE NURODYTŲ PVM SUMŲ PRISKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"