Kurie rekvizitai privalo būti nurodyti sąskaitoje faktūroje norint, kad išlaidos būtų pripažintos sąnaudomis?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5146 Vieneto patirtos išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras, kuriose...

Ar mokesčių mokėtojas privalo teikti finansinę atskaitomybę vietos mokesčių administratoriui?

Atnaujinimo data: 2017-01-05
Registracijos numeris   KD-6144 Mokesčių mokėtojai, vadovaudamiesi PMĮ 51 str. 1 ir 2 d. nuostatomis, pasibaigus mokestiniam...

Kada išlaidas pagal sąskaitas faktūras galima pripažinti sąnaudomis?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Registracijos numeris   KD-5145 Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti PVMĮ 80 str....

Kuriais atvejais išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparato kvitą?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Registracijos numeris   KD-5134 Nuo 2015-01-01 Išlaidas sąnaudomis pripažįstant pagal kasos aparatų kvitus, prekių ir paslaugų,...

Ar visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-5132 Vieneto apskaitoje visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, kurie turi būti...

Kas ir kokius reikalavimus nustato keleivinio transporto bilietams?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-5165 Tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito,...

Kokiu dokumentu pripažįstamos bankų teikiamų paslaugų sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2016-01-26
Registracijos numeris   KD-8357   Data   2016-01-26 Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos...

Kam turi būti teikiama Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio finansinė atskaitomybė?

Atnaujinimo data: 2015-05-06
Registracijos numeris   KD-6384 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 51 straipsnio pakeitimo įstatymu (2015-04-23 įstatymas Nr. XII-1654)...

Kada ir kokiu periodiškumu atliekama inventorizacija įmonėse?

Atnaujinimo data: 2012-08-10
Registracijos numeris   KD-6396   Data   2012.08.10 Įmonės, išskyrus biudžetines įstaigas, privalo...

Pagal kokius dokumentus vieneto išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis?

Atnaujinimo data: 2010-08-27
Registracijos numeris   KD-5130   Data   2010.08.27 Vieneto išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis...