« Grįžti

Ar gali prekybos įmonės iš gamintojų ar gyventojų už užstatą gautos stiklo taros dūžį priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams kaip natūralią netektį?

Atnaujinimo data: 2010-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-4702   Data   2010.08.28

Gamintojui ar importuotojui grąžintina tara (alaus buteliai) buhalterinėje apskaitoje gali būti registruojama kaip trumpalaikis arba ilgalaikis turtas.

Priskyrus tarą ilgalaikiam turtui, butelių dūžis negali būti laikomas natūralia netektimi, nes pagal PMĮ 23 str. natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių sumažėjimas.

Kadangi gamintojai prekybininkams stiklinės taros neparduos, o tik perduos už užstatą, tai prekybininkai iš gamintojų ar gyventojų už užstatą gautos stiklo taros dūžio ir (ar) kitokio pakuotės netekimo natūralios netekties nuostoliams priskirti negalės.

Pastaba. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlį nustatytas 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, taikomas turtui (tarp jų ir buteliams) įsigytam nuo 2004-05-01. Todėl kai butelis sudaužomas ar kitaip prarandamas, pagal PVMĮ 67 str. nuostatas turi būti tikslinama šio turto pirkimo PVM atskaita.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 15 str. 8 d.
LRS  PMĮ 23 str.
LRS  PVMĮ 67 str.