« Grįžti

Ar gali prekybos įmonės iš gamintojų už užstatą gautą tarą priskirti įsigytam turtui?

Atnaujinimo data: 2010-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-4700   Data   2010.08.28

Pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, parduodant prekes pakuotėse, kurioms taikoma pakuočių užstato sistema, pačių pakuočių nuosavybės teisė prekių pirkėjui neperduodama, tos pakuotės lieka gamintojo ar importuotojo nuosavybėje.

Užstatas už stiklinę tarą yra garantija, kad pakuotė bus grąžinta, todėl ši pakuotė nelaikoma preke.

Kadangi užstatoma pakuotė nuosavybės teise priklauso gamintojams, todėl prekybos įmonės surinktos ir (ar) grąžintos pakuotės judėjimą turėtų apskaityti nebalansinėse sąskaitose, o sumokėtą arba atgautą užstato sumą – gautinose arba mokėtinose sumose.
 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 15 str. 8 d.
LRS  2001-09-25 PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS Nr. IX-517
LRS  LRV 2002-09-25 nutarimas Nr.1506 „DĖL PAKUOČIŲ, UŽ KURIAS PRIVALOMA IMTI UŽSTATĄ, SĄRAŠO, UŽSTATO DYDŽIO IR UŽSTATO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"