« Grįžti

Ar įmonės, kurios tvarkydamos buhalterinę apskaitą nesivadovauja (nes neprivalo) VAS nuostatomis ir nesudaro finansinės atskaitomybės (nes neprivalo), skaičiuodamos pelno mokestį, atsargų sąnaudas gali apskaičiuoti taikydamos mažmeninių kainų būdą, naudojamą atsargų savikainai nustatyti?

Atnaujinimo data: 2011-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-5180   Data   2011.08.28

Įmonei, kuri nesudaro finansinės atskaitomybės (nes neprivalo), mažmeninėje prekyboje dideliam kiekiui greitai kintančio asortimento atsargų, kurių pelningumas yra panašus, judėjimo ir jų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje traukti į apskaitą faktine įsigijimo savikaina netikslinga arba neįmanoma ir dėl to ta įmonė atsargų savikainai nustatyti apskaitoje taiko mažmeninių kainų būdą, nustatytą 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos" 9 punkte, tai tokia įmonė skaičiuodama pelno mokestį, atsargų sąnaudas gali nustatyti taip pat taikydama mažmeninių kainų būdą.

Šiuo atveju PMĮ 57 str. 4 dalies nuostatos netaikomos ir į mokesčių administratorių įmonei (neatsižvelgiant į tai, ar ji sudaro finansinę atskaitomybę, ar ne) dėl tokio atsargų įvertinimo kreiptis (pateikti prašymą arba informuoti) nereikia.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 57 str. 3, 4 d.