« Grįžti

Ar nuolatinė buveinė, norinti apskaičiuoti pelno mokestį taikydama atsargų įkainojimo ir apskaios metodą, turi kreiptis į AVMI?

Atnaujinimo data: 2010-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-5178   Data   2010.08.28
Nuolatinės buveinės, norinčios apskaičiuoti pelno mokestį taikydamos atsargų įkainojimo ir apskaitos metodą, taikomą užsienio vienetų, kurių nuolatinės buveinės jos yra, turi kreiptis į AVMI, išskyrus atvejus, kai tie užsienio vienetai atsargas įkainoja ir apskaito taikydami FIFO metodą.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 57 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-09 įsakymas Nr. V-248, „DĖL FINANSINĖJE APSKAITOJE NAUDOJAMO ATSARGŲ ĮKAINOJIMO IR APSKAITOS METODO TAIKYMO PELNO MOKESČIUI APSKAIČIUOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"