« Grįžti

Ar vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, gali atsargas įkainoti ir įtraukti į apskaitą taikant LIFO arba kitą (neįskaitant FIFO) atsargų įkainojimo ir apskaitos metodą?

Atnaujinimo data: 2010-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-5177   Data   2010.08.28

Vienetai, kurie sudarydami finansinę atskaitomybę, atsargas įkainoja ir įtraukia į apskaitą taikydami LIFO (paskutinis į, pirmas iš), svertinio vidurkio, konkrečių kainų arba kitą (neįskaitant FIFO) atsargų įkainojimo ir apskaitos metodą ir tą patį metodą nori taikyti skaičiuodami pelno mokestį, tai turi kreiptis į apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinius skyrius, kurių teritorijose jie yra registruoti mokesčių mokėtojais, ir pateikti raštiškus prašymus.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 57 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-09 įsakymas Nr. V-248, „DĖL FINANSINĖJE APSKAITOJE NAUDOJAMO ATSARGŲ ĮKAINOJIMO IR APSKAITOS METODO TAIKYMO PELNO MOKESČIUI APSKAIČIUOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"