« Grįžti

Kuria verte (įsigijimo ar pardavimo) inventorizuojamos atsargos?

Atnaujinimo data: 2010-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-6397   Data   2010.08.28
Atsargų likučiai įvertinami faktine įsigijimo verte arba pagaminimo savikaina.

Teisės aktai
LRS  LRV 1998-06-02 nutarimas Nr. 660 „DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „DĖL INVENTORIZACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"