Kuris atsargų apskaitos metodas taikomas apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną?

Atnaujinimo data: 2010-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-5176   Data   2010.08.28

Vienetai, skaičiuodami pelno mokestį, atsargų sąnaudas nustato taikydami FIFO metodą.

Taikant FIFO metodą, daroma prielaida, kad pirmiausia parduodamos ar sunaudojamos anksčiausiai įsigytos prekės arba žaliavos. Įtraukiant į apskaitą atsargas FIFO metodu, laikotarpio pabaigoje likusios prekių ar žaliavų atsargos įvertinamos paskutinių pirkimų kainomis, t. y. arčiausiai atskaitomybės sudarymo momento esančiomis kainomis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 57 str. 4 d.