« Grįžti

Ar gali mokesčių mokėtojas pateikti prašymą dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimam sandoriui pritarimo?

Atnaujinimo data: 2013-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.1] Sandorių koregavimas
[1.12.2] Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir...
Registracijos numeris   KD-7547   Data   2013.01.15

Nuo 2012-01-01 mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams.

Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimui reikalingą informaciją: būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyvius, jų ekonominius bei teisinius tarpusavio ryšius, informaciją apie kontroliuojamąjį sandorį, jo kainų atitikimo ištiestosios rankos principui pagrindimą – kainodaros metodą, palyginamuosius duomenis, kritines prielaidas (sąlygas) nuo kurių priklausys, ar pasirinkta būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros metodika yra tinkama ir kitą informaciją ir įrodymus, kuriais grindžia siūlomą mokesčių teisės aktų nuostatų taikymą

Būsimasis sandoris suprantama kaip mokesčių mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė, kurie bus pradėti vykdyti po šioje dalyje nurodyto prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos. Prašymas negali būti pateiktas dėl mokesčio dydžio.

Prašymą mokesčių mokėtojas turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM). Prašymą pateikti gali mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo. Kai kreipiasi įgaliotas asmuo, turi būti pridedami įgaliojimą patvirtinantys dokumentai.

Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2011-10-19 įsakymu Nr. VA-106.

Dėl kitų būsimųjų sandorių ir/ar ūkinių operacijų mokestinių pasekmių interpretavimo užtikrinimo mokesčių mokėtojai turi kreiptis vadovaudamiesi VMI prie FM viršininko 2011-10-19 įsakymu Nr. VA-105 patvirtintų Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių nuostatomis.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 37-1 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2011-10-19 įsakymas Nr. VA-105 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO PRAŠYMO PRITARTI MOKESČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMUI BŪSIMAJAM SANDORIUI PATEIKIMO, PRAŠYMO NAGRINĖJIMO, MOKESČIŲ ADMINISTRATORIŲ ĮPAREIGOJANČIO SPRENDIMO PRIĖMIMO IR PAKEITIMOTAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM 2011-10-21 VIRŠININKO ĮSAKYMAS Nr. VA-106 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO PRAŠYMO PRITARTI BŪSIMOJO KONTROLIUOJAMOJO SANDORIO KAINODAROS PRINCIPAMS PATEIKIMO, PRAŠYMO NAGRINĖJIMO, MOKESČIŲ ADMINISTRATORIŲ ĮPAREIGOJANČIO SPRENDIMO PRIĖMIMO IR PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"