« Grįžti

Kaip ištiestosios rankos principą, nustatydamas sandorio tikrąją rinkos kainą, taiko mokesčių mokėtojas?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.1] Sandorių koregavimas
Registracijos numeris   KD-5191   Data   2010.01.15

Norėdamas nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kontroliuojamosios transakcijos kainą mokesčių mokėtojas:

1) įvertina šią kontroliuojamąją transakciją;

2) remdamasis informacija, gauta atlikus šį vertinimą, parenka tarp neasocijuotų asmenų sudarytus sandorius ar ūkines operacijas (nekontroliuojamąsias transakcijas), kurios galėtų būti naudojamos palyginimui su kontroliuojamąja transakcija, nustatant ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą;

3) šias parinktas nekontroliuojamąsias transakcijas įvertina vadovaudamasis ta pačia tvarka, kaip ir kontroliuojamąją transakciją, kuriai mokesčių mokėtojas nori nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą;

4) remdamasis informacija, gauta įvertinus kontroliuojamąją transakciją ir nekontroliuojamąsias transakcijas ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, savo kontroliuojamajai transakcijai parenka ir pritaiko kainodaros metodą. Pritaikius kainodaros metodą, nustatoma ištiestosios rankos principą atitinkanti kaina.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 2 d.
LRS  LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymas Nr. 1K-123, „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO 2 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ"