« Grįžti

Ar apskaičiuojant pelno mokestį reikia priskaičiuoti „menamas“ palūkanas, kai įmonė darbuotojui (asocijuotam ar neasocijuotam asmeniui) suteikia paskolą nenustatydama palūkanų?

Atnaujinimo data: 2015-04-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.2] Pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo
Registracijos numeris   KD-8097   Data   2013.07.31

Tuo atveju, kai įmonė suteikia ilgalaikes ar trumpalaikes paskolas, nenustatydama palūkanų, asocijuotiems asmenims (pvz., darbuotojui, kuris atitinka asocijuoto asmens kriterijus), tai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 dalies nuostatomis įmonė negautas palūkanas turi įtraukti į apmokestinamąsias pajamas.

Tuo atveju, jei įmonė teikia paskolą darbuotojui, kuris neatitinka asocijuoto asmens kriterijų, tai „menamų" palūkanų įmonė skaičiuoti neturi.

Pažymėtina, kad pagal GPMĮ nuostatas darbuotojo (tiek atitinkančio asocijuoto asmens kriterijus, tiek neatitinkančio šiuos kriterijus) dėl beprocentinės paskolos gauta nauda pripažįstama pajamomis, gautomis natūra, ir todėl paskolos teikėja (įmonė) GPMĮ nustatyta tvarka turi vykdyti mokestį išskaičiuojančio asmens prievoles.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 2 d.
LRS  PMĮ 2 str. 8 d.