« Grįžti

Kas ir kada turi apibūdinti pajamas ar išmokas?

Atnaujinimo data: 2015-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.2] Pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo
Registracijos numeris   KD-5196   Data   2010.02.10

Vienetai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną PMĮ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka turi iš naujo apibūdinti pajamas ar išmokas.

Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės yra patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo"

Taisyklės taikomos apskaičiuojant 2004 m. prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 3 d.
LRS  LRV 2003-12-09 nutarimas Nr. 1575, „DĖL PAJAMŲ ARBA IŠMOKŲ APIBŪDINIMO IŠ NAUJO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"