« Grįžti

Kas yra fiksuotas kapitalas?

Atnaujinimo data: 2015-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.2] Pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo
Registracijos numeris   KD-5202   Data   2010.02.10

Fiksuotas kapitalas – tai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną apskaičiuotas Lietuvos apmokestinamojo vieneto nuosavas kapitalas, neįskaitant:

- to mokestinio laikotarpio finansinio rezultato (pelno / nuostolio), ir

- kontroliuojančio skolintojo Lietuvos vienetui perleisto turto perkainojimo rezultato, jeigu šį turtą tas vienetas naudoja trumpiau kaip dvejus metus.

Lietuvos vieneto turto naudojimo dvejų metų laikotarpis skaičiuojamas mėnesiais.

Mokestinio laikotarpio finansinis rezultatas (pelnas / nuostolis), kuris neįskaitomas, apskaičiuojant vieneto fiksuotą kapitalą, yra to vieneto pelnas / nuostolis prieš apmokestinimą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 3 d.
LRS  LRV 2003-12-09 nutarimas Nr. 1575 „DĖL PAJAMŲ ARBA IŠMOKŲ APIBŪDINIMO IŠ NAUJO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"