Kas yra skolintas kapitalas už atlygį?

Atnaujinimo data: 2015-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.2] Pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo
Registracijos numeris   KD-5203   Data   2010.02.10

Skolintas kapitalas už atlygį yra:

- visas Lietuvos vieneto iš kontroliuojančio (-ių) skolintojo (-ų) skolintas kapitalas;

- Lietuvos vieneto išleistos ir kontroliuojančio (-ių) skolintojo(-ų) įsigytos konvertuojamosios obligacijos už tam tikras sutartas palūkanas arba kitokį atlyginimą;

- paskolos iš trečiųjų asmenų, garantuotos kontroliuojančio (-ių) skolintojo (-ų),

paskolos Lietuvos vienetui, garantuotos trečiųjų asmenų, kuriems kontroliuojantis (-ys) skolintojas (-ai) tuo pat metu yra garantavęs (-ę) tokią paskolą.

Skaičiuojant skolintą kapitalą nėra įskaitoma tuo mokestiniu laikotarpiu, už kurį skaičiuojamas fiksuoto ir skolinto kapitalo santykis, jau sugrąžinta šiam mokestiniam laikotarpiui tenkanti skolinto kapitalo dalis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 3 d.
LRS  LRV 2003-12-09 nutarimas Nr. 1575 „DĖL PAJAMŲ ARBA IŠMOKŲ APIBŪDINIMO IŠ NAUJO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"