« Grįžti

Kokios su Lietuvos vieneto pelno, pajamų ar panašiu veiklos kriterijaus dydžiu susijusios kontroliuojančiam asmeniui mokamos išmokos nelaikomos susijusiomis su pajamų uždirbimu ir neatskaitomos iš pajamų?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.11.2] Pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo
Registracijos numeris   KD-5205   Data   2010.02.10

Nelaikomos susijusiomis su pajamų uždirbimu Lietuvos vieneto jį kontroliuojančiam asmeniui (Lietuvos arba užsienio vienetui ir Lietuvos nuolatiniam ar nenuolatiniam gyventojui) mokamos:

- palūkanos, susijusios su Lietuvos vieneto pelno, pajamų ar panašiu veiklos kriterijaus

dydžiu (pavyzdžiui, apyvarta);

- palūkanos, mokamos pagal skolinius reikalavimus, kurie suteikia skolintojui teisę pakeisti jo teisę į palūkanas teise į skolininko pelną arba jo dalį;

- nuomos mokestis, susijęs su Lietuvos vieneto pelno, pajamų ar panašiu veiklos kriterijaus dydžiu.

Apskaičiuojant kontroliuojamo Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną tokios palūkanos ar nuomos mokestis neatskaitomi iš Lietuvos vieneto pajamų.

Pagal šias nuostatas apibūdinamos palūkanos ir nuomos mokestis, kurį Lietuvos vienetas moka jį kontroliuojančiam kitam Lietuvos arba užsienio vienetui ir Lietuvos nuolatiniam ar nenuolatiniam gyventojui.

Ar Lietuvos vienetui paskolą suteikęs kitas vienetas arba gyventojas kontroliuoja šį Lietuvos vienetą, nustatoma Lietuvos vieneto kiekvieno mokestinio laikotarpio paskutinę dieną.

Jeigu paskolos ar nuomos sutartis sudaryta iki 2004 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir ji vis dar galioja 2004 metais prasidėjusiu mokestiniu laikotarpiu, tai apie kontroliavimą sprendžiama Lietuvos vieneto 2004 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną. Taip pat tokiu atveju Lietuvos vieneto 2004 metais mokamos palūkanos ar nuomos mokestis apibūdinamas iš naujo tik nuo 2004 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio.

Lietuvos vieneto mokamos palūkanos ir nuomos mokestis kontroliuojančiam užsienio vienetui ar Lietuvos nenuolatiniam gyventojui apmokestinami prie pajamų šaltinio PMĮ ir GPMĮ nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar minėtos išmokos yra apibūdintos iš naujo, ar ne.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 40 str. 3 d.