Kurie vienetai gali taikyti pinigų apskaitos principą?

Atnaujinimo data: 2015-06-30
Registracijos numeris   KD-4932 1. Apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pinigų apskaitos principą gali taikyti tik Lietuvos...

Pagal kuriuos apskaitos principus pripažįstamos vieneto pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Registracijos numeris   KD-4940 Pajamos pripažįstamos pagal pajamų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės...

Nuo kada Lietuvos vienetai, taikantys pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie kaupimo apskaitos principo?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Registracijos numeris   KD-4937 Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ 9 str. 1 dalį galėjo taikyti pinigų apskaitos principą, privalo...

Kaip pripažįstamos pajamos už prekes, parduotas konsignacijos sutarties pagrindu?

Atnaujinimo data: 2015-01-20
Registracijos numeris   KD-6785 Pajamos už prekes, parduotas konsignacijos sutarties pagrindu, pripažįstamos tada, kai įgaliotas...

Kokia pajamų kaupimo apskaitos principo esmė?

Atnaujinimo data: 2010-10-30
Registracijos numeris   KD-4928 Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą įtraukiami po to, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų...

Ar Lietuvos vienetas gali kaupimo apskaitos principą keisti į pinigų apskaitos principą?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Registracijos numeris   KD-4930 Lietuvos vienetai, kurie iki PMĮ įsigaliojimo (t. y. iki 2002-01-01) pajamas pripažindavo pagal...

Kokia pinigų apskaitos principo esmė?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Registracijos numeris   KD-4931 Kai Lietuvos vienetas pasirenka taikyti pinigų apskaitos principą, tai pajamas jis turi pripažinti...