Kada Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas turi apskaičiuoti pelno mokestį nuo užsienio vienetui išmokamų pajamų?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.1] Pajamų pripažinimo principai (8, 9 ir 10 str.)
Registracijos numeris   KD-4935

Taikant pinigų principą pripažįstamos užsienio vienetų pajamos, nurodytos PMĮ 4 str. 4 dalyje, t. y. tos pajamos, kurios gaunamos ne per nuolatines buveines ir kurios apmokestinamos prie pajamų šaltinio.

Vadinasi, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas pelno mokestį nuo užsienio vienetui išmokamų pajamų (sumų) turi apšskaičiuoti tų pajamų (sumų) išmokėjimo užsienio vienetui momentu.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 8 str. 1 d.
LRS  PMĮ 4 str. 4 d.