« Grįžti

Kada už numatomas patiekti prekes (suteikti paslaugas) gautas išankstinis apmokėjimas (avansas) priskiriamas vieneto pajamoms?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.1] Pajamų pripažinimo principai (8, 9 ir 10 str.)
Registracijos numeris   KD-4934

Kai Lietuvos vienetas gauna išankstinį apmokėjimą (avansą) už numatomas patiekti prekes ar numatomas suteikti paslaugas, tai gauta suma nepripažįstama vieneto pajamomis, o buhalterinėje apskaitoje parodomas vieneto įsipareigojimas (skola) pirkėjui.

Ši iš anksto gauta suma pajamomis bus pripažinta tą momentą, kai vienetas pirkėjui patieks prekes ar suteiks paslaugas.

Jeigu bus patiekta tik dalis prekių arba suteikta tik dalis paslaugų, tai vieneto pajamomis pripažįstama ne visa iš anksto gauta suma, o tik jos atitinkama dalis.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 8 str. 1 d.