« Grįžti

Kokia pajamų kaupimo apskaitos principo esmė?

Atnaujinimo data: 2010-10-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.1] Pajamų pripažinimo principai (8, 9 ir 10 str.)
Registracijos numeris   KD-4928

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą įtraukiami po to, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėje atskaitomybėje neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą.

Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str.