« Grįžti

Kurie vienetai gali taikyti pinigų apskaitos principą?

Atnaujinimo data: 2015-06-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.1] Pajamų pripažinimo principai (8, 9 ir 10 str.)
Registracijos numeris   KD-4932

1. Apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pinigų apskaitos principą gali taikyti tik Lietuvos vienetai.

Užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines, pinigų apskaitos principo taikyti negali.

Užsienio vienetai pinigų apskaitos principą taiko tik tuo atveju, kai pajamas Lietuvoje uždirba ne per nuolatines buveines, t. y. kai uždirba pajamas, kurios pagal PMĮ 4 str. 4 dalį priskiriamos apmokestinamosioms prie pajamų šaltinio.

 2. Pinigų apskaitos principą gali taikyti naujai registruoti Lietuvos vienetai, jeigu numato, kad jų pajamos per mokestinį laikotarpį nebus didesnės kaip 30 000 eurų  (iki 2014-12-31 – 100 tūkst. litų).

Teisės aktai
LRS  PMĮ 9 str. 1 d.