« Grįžti

Nuo kada Lietuvos vienetai, taikantys pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie kaupimo apskaitos principo?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.1] Pajamų pripažinimo principai (8, 9 ir 10 str.)
Registracijos numeris   KD-4937

Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ 9 str. 1 dalį galėjo taikyti pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, jeigu to mokestinio laikotarpio pajamos tampa didesnės kaip 30 000 eurų (iki 2014-12-31 – 100 tūkst. litų).

Tokiu atveju prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą pereinama nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios.

Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ 9 str. 2 dalies nuostatas privalėtų pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, gali ir toliau taikyti pinigų apskaitos principą, jeigu jie turi (įgijo) bankrutuojančiojo vieneto statusą.

Pajamos tai  visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos pinigais ir(arba) ne pinigais.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 9 str. 1, 2, 3 d.