« Grįžti

Kuriuo atveju individualios įmonės privalo taikyti pajamų ir sąnaudų kaupimo principą?

Atnaujinimo data: 2015-01-22
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.1] Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai (7-10 str.)
Registracijos numeris   KD-5729

1. Jeigu mokestinio laikotarpio pajamos tampa didesnės kaip 30 000 eurų (iki 2014-12-31 – 100 tūkst. litų), IĮ privalo pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą. Tokiu atveju prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą pereinama nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios.

2. Jeigu IĮ nuo steigimo pradžios taikė kaupimo apskaitos principą arba prie šio principo perėjo pagal PMĮ nuostatas, tai ji negali kaupimo principo keisti į pinigų apskaitos principą iki IĮ likvidavimo arba pabaigos, neatsižvelgiant į tai, kad mokestinių laikotarpių pajamos neviršija 30 000 eurų (iki 2014-12-31 – 100 tūkst. litų).

3. IĮ, kuri pagal PMĮ 9 str. 2 dalies nuostatas privalėtų pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, gali ir toliau taikyti pinigų apskaitos principą, jeigu ji turi (įgijo) bankrutuojančios įmonės statusą.

4. IĮ, kuri pagal PMĮ 9 str. nuostatas turi teisę pajamas pripažinti pinigų gavimo momentu, gali pati nuspręsti pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą.

Vietos mokesčių administratoriui apie tokį sprendimą pranešama pažymint atitinkamą laukelį metinėje pelno mokesčio deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, nuo kurio pradžios IĮ perėjo prie pajamų pripažinimo taikant kaupimo apskaitos principą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 9 str.