Kada pripažįstamos leidinių prenumeratos pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.1] Prekių pardavimo
Registracijos numeris   KD-4976

Leidinių prenumeratos pajamos uždirbtoms pajamoms priskiriamos tolygiai jas paskirsčius per prenumeratos laikotarpį, per kurį  pristatomi užprenumeruoti leidiniai.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.