Kada pripažįstamos pajamos, kai prekės parduodamos išsimokėtinai?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.1] Prekių pardavimo
Registracijos numeris   KD-4944

Tais atvejais, kai parduotų prekių nuosavybė prekių pirkėjui nepereina tik formaliai (pvz., pagal prekių pirkimo–pardavimo išsimokėtinai (kreditan) sutartis pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamas prekes tol, kol pirkėjas nesumoka visos sutartyje numatytos kainos), tai pajamos laikomos uždirbtomis nuo faktiško turto perdavimo pirkėjui momento.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.