« Grįžti

Kada pripažįstamos pajamos už parduotą turtą?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.1] Prekių pardavimo
Registracijos numeris   KD-4945

Prekių (turto) pardavimo pajamos pripažįstamos uždirbtomis tada, kai prekės yra parduotos.

Nuosavybės teisė į parduotą nekilnojamąjį turtą pirkėjui pereina nuo to turto perdavimo momento.

Remiantis Civilinio kodekso 6.398 straipsnio nuostatomis, nekilnojamojo turto perdavimas turi būti įformintas pardavėjo ar pirkėjo pasirašytu priėmimo–perdavimo aktu ar kitu sutartyje nustatytu dokumentu.

Nuo 2004 metų mokestinio laikotarpio pradžios vienetai, kurie, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, privalo vadovautis ar vadovaujasi verslo apskaitos standartų (VAS) nuostatomis, prekių pardavimo pajamas pripažįsta pagal 10 VAS „Pajamos".

Šio VAS nuostatos apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja PMĮ nuostatoms.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.