Kada pripažįstamos pajamos už prekes, parduotas konsignacijos sutarties pagrindu, ir kas jas sudaro?

Atnaujinimo data: 2017-01-02
Registracijos numeris   KD-4957 Pajamos už prekes, parduotas konsignacijos sutarties pagrindu, pripažįstamos tada, kai įgaliotas...

Kada, vykdant ilgalaikes sutartis, pripažįstamos pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Registracijos numeris   KD-4953 Nuo 2005 metų su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis statybos sutartimis susijusių pajamų ir sąnaudų...

Kas priskiriama vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų uždirbtoms pajamoms?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Registracijos numeris   KD-4958 Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų uždirbtoms pajamoms priskiriamas komisinis...

Kas sudaro draudimo tarpininkų (brokerių) pajamas?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Registracijos numeris   KD-4956 Draudimo tarpininkų (brokerių), vykdančių tarpininkavimo veiklą tarp draudiko ir draudėjo, tokios...

Kas sudaro tarpininkavimo veiklos pajamas?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Registracijos numeris   KD-4955 Jei vienetas užsiima tarpininkavimo veikla, tai jo tokios veiklos pajamas sudarys sutartyje ir (arba)...

Kada pripažįstamos pajamos už suteiktas paslaugas?

Atnaujinimo data: 2010-01-23
Registracijos numeris   KD-4949 Pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti. Paslaugų ar...