« Grįžti

Kaip apskaičiuojamos turto vertės padidėjimo pajamos, kai vienetas kitų asmenų nuosavybėn perleidžia obligaciją?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.3] Kitos pajamos
[1.10.14.6.1] Pardavus ar kitaip perleidus turtą
Registracijos numeris   KD-4992

Jeigu vienetas kitų asmenų nuosavybėn perleidžia obligaciją, tai iš turto padidėjimo pajamų, apskaičiuotų PMĮ 16 str. nustatyta tvarka, atėmęs diskonto sumą, kuri jau buvo įtraukta į obligaciją perleidusio vieneto pajamas, vienetas gaus obligacijos perleidimo rezultatą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 16 str. 5 d.