« Grįžti

Kaip apskaičiuojamos turto vertės padidėjimo pajamos, kai vienetas kitų asmenų nuosavybėn perleidžia turtą?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.3] Kitos pajamos
[1.10.14.6.1] Pardavus ar kitaip perleidus turtą
Registracijos numeris   KD-4990

Jeigu vienetas perleidžia turtą kitų asmenų nuosavybėn, tai turto vertės padidėjimo pajamomis laikomas to turto perleidimo kainos (PMĮ 13 str.) ir įsigijimo kainos (PMĮ 14 str.) skirtumas.

Ši nuostata netaikoma prekių pardavimo atveju.

Jei vienetas kitų asmenų nuosavybėn perleidžia turtą, kuriam pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais šis vienetas skaičiavo nusidėvėjimą arba amortizaciją, tai minėtas vienetas, apskaičiuodamas turto vertės padidėjimo pajamas, to turto įsigijimo kainą sumažina nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Turto įsigijimo išlaidos turi būti pagrindžiamos PMĮ 11 str. nustatytais dokumentais ir (arba) galiojančiais sandoriais.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalys
LRS  PMĮ 13 str.
LRS  PMĮ 14 str.
LRS  PMĮ 11 str.