Kaip pripažįstamos pajamos vertybinių popierių paskolos sandorio atveju?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.2.3] Kitos pajamos
Registracijos numeris   KD-4975

Vertybinių popierių (VP) paskolos sandoriai, kai viena sandorio šalis (skolintojas) ribotam ar neribotam terminui perduoda kitai sandorio šaliai (skolininkui) VP, o VP gavėjas įsipareigoja pagal skolintojo pareikalavimą per nustatytą terminą grąžinti to paties emitento tokį pat kiekį tokios pat rūšies VP ir mokėti palūkanas (jeigu sutartis nenustato ko kita), mokestine prasme prilyginami atpirkimo sandoriams.

Išskyrus tuos atvejus, kai, vertinant vieneto atliktų veiksmų visumą, VP paskolos sandoriai savo esme atitinka VP pirkimo–pardavimo sandorius.

Skolintojas, už paskolintus VP gaunantis palūkanas ir su VP susijusias kompensacijų sumas (pvz., dividendus), minėtas sumas priskiria apmokestinamosioms pajamoms.

Skolininkas, už pasiskolintus VP mokantis palūkanas ir (arba) kitas su VP susijusias kompensacijų sumas (pvz., dividendus), minėtas sumas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str. 1 dalį, laikantis kaupimo principo.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.
LRS  PMĮ 17 str. 1 d.
LRS  18-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS „FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI"